Nay Chhodu Ishu Tu Akhera Jesus Gamit Song Lyric // नाय छोड़ू इसु तू आखे रा , मा इसु नाय छोड़ू इसु तू आखे रा

नाय छोड़ू इसु  तू आखे रा , मा इसु नाय छोड़ू इसु  तू आखे रा


Nay chhodu Isu tu Akhera, 

Ma isu Nay chodu Isu tu Akhera,

Sukha dukha may isu tu are ra ,
hargya jivana sukh deno ra 
Ma isu naay chhodu isu tu akhera

નાય છોડું ઈસુ તું આખેરા , મા ઈસુ 
નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા 
x2

સુખા દુઃખા માય ઈસુ તું આરે રા – 2
હરગ્યા જીવના સુખ દેનો રા , 
મા ઈસુ નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા -x2

નાય છોડું ઈસુ તું આખેરા , મા ઈસુ 
નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા 
x2

આંદારી વાટી માય ઈસુ તું આરે રા – x2
ધાક બિલકુલે નાય લાગે રા ,
મા ઈસુ નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા -x2

નાય છોડું ઈસુ તું આખેરા , મા ઈસુ 
નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા 
x2

ખાડા ટેકેરા માયે ઈસુ તું આરે રા – x2
પડતા માન ઉઠાડી લેતોહો રા ,
મા ઈસુ નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા -x2

નાય છોડું ઈસુ તું આખેરા , મા ઈસુ 
નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા 
x2
જીવના ઉજવાડો ઈસુ તું હેયે રા – x2
માર્ગે સત્ય જીવન ઈસુ રા 
મા ઈસુ નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા -x2

નાય છોડું ઈસુ તું આખેરા , મા ઈસુ 
નાય છોડું ઈસુ તું  આખેરા 
x2Nay Chhodu Ishu Tu Akhera Jesus Gamit Song Lyric 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top